Annorlunda vedstaplar

Annorlunda vedstaplar

Under vinter och tidig vår har sly och mindre träd tagits ner runt gården för att säkerställa nästa vinter vedbehov. Sly och grenar drogs ihop till högar som senare ska eldas. Raka och fina asppinnar togs tillvara och randbarkades för att torka bra. Av dessa ska vi senare under våren bygga en hönsgårdsdome då asp är ganska rötbeständig.

Veden drogs till husen där det sågades och klövs upp och sedan staplades på olika sätt med varierande resultat. Vi gjorde en rundstapel men tyvärr var diametern för liten och för den hade för raka sidor så den rasade ihop två gånger (man lär sig av misstagen). Men dessa skapelser som du ser på bilden står pall för det mesta verkar det som. För varför ska en vedstapel se tråkig ut?