Richard förklarar tanken med permakultur

Richard förklarar tanken med permakultur

I söndags var flera av Frijords medlemmar på studiebesök på Ridgedale permaculture. Det var Omställning Säffle (där flera av oss i föreningen är engagerade) som arrangerade detta studiebesök. Två bilar gick från Säffle med totalt 10 personer som sedan möttes upp på Ridgedale i närheten av Sunne. Där fanns runt lika många från Omställning Karlstad som också hade planerat ett studiebesök den dagen. De började detta projekt våren 2014 men de hade på denna korta tid kommit en bra bit på väg. Under sommaren har de haft tre olika kurser i på tio veckor vardera där kursdeltagarna har lärt sig om permakultur både teoretiskt och praktiskt. De har även haft volontärarbetare på gården som har jobbar för mat och boende.

Vi själva fick en rundvandring på gården där vi fick grundliga genomgångar av Richard i allt från fördelarna att samodla vissa växter, hur man odlar svamp ur alstockar till hur man kan försörja sig på ett småskaligt jordbruk  Efter ett par timmars visning av gården och många tips var det dags för härlig lunch. Därefter var det åker dags att gå ut på gården för diskussion och frågestund i jurtan som var byggd på gården. Där visade även Richard vilka verktyg han använder för att designa sina permakultur projekt. När klockan närmade sig fyra var det åker dags att sätta sig i bilen och fara hemåt med ryggsäcken fylld med inspiration.

Ett stort tack till Richard och Yohanna för att vi fick komma och inspirerar av er. Vi kommer säkert tillbaka vid ett senare tillfälle och ser hur det går för er!