Kålrabbi och sol

Edvin och kålrabbin

Edvin och kålrabbin

Såhär glad blir man när man skördar årets första kålrabbi i solen! Faktiskt livets första, för just den här killen.

Värmen och torkan är påtaglig igen, men droppbevattningen och tjocka lager med ensilage håller jorden i kåltunnlarna och de andra odlingsbäddarna alltjämt fuktig. Och ensilage har vi numera gott om, en snäll bonde i närheten visade sig ha oändliga mängder som hen gärna blev av med, så passande tyckte vi!