Henrik berättar om grönsaksodling för besökare från Jägargården

Henrik berättar om grönsaksodling för besökare från Jägargården

Efter att vi med ett litet brev presenterat oss, vår verksamhet och våra framtidsvisioner för Säffle Kommun har flera intressanta möten skapats. Första kontakten fick vi med kommunens näringslivsutvecklare Pia Proper. Pia visade stor entusiasm över de planer vi presenterade kring hållbar landsbygdsutveckling och insåg att dessa låg i direkt linje med kommunens nya plan ”Vision 2026”. Utvecklingsstrateg Anders Anstrin såg oss som en resurs vid arbetet att göra verklighet av den nya visionsplanen och har med sin gedigna erfarenhet inom ekonomi redan varit oss till hjälp när det kommer till finansiella frågor. Säffle Kommuns landsbygdsrådgivare Bengt Larsson har redan blivit en viktig kontakt för oss, han hjälper bland annat till med att reda ut frågor kring olika ägandeformer när det kommer till samägande av den jordbruksfastighet vi planerar att köpa. Frågan är såklart inte helt enkel, att äga en fastighet tillsammans innebär en hel rad svårigheter när det kommer till juridik och trygghet. Bengt Larsson som också jobbar för Hushållningssällskapet i Värmland kommer hjälpa oss med råd i kampen om att vinna frågan om förvärvstillstånd, en fråga som är av högsta vikt om föreningen Frijord ska kunna stå som ägare till vår fastighet.

En annan rolig upptäckt från möten med kommunen var det integration- och sysselsättningsprojekt som drivs på Jägargården vid Krokstad herrgård. Här möts långtidsarbetslösa och personer med olika bakgrund för att under ledning av Hans Hellberg från arbetsmarknadsenheten arbeta med praktiska odlingsprojekt. På en äng strax nedanför herrgården har man just satt plogen i marken för att under nästa år kunna odla rotfrukter som man önskar sälja till herrgårdens restaurang. I veckan var några av de nya grönsaksodlarna på besök hos oss för att lära sig mer om odling och den verksamhet vi bedriver!

Ingen kommentar hittils

Tyvärr, kommentarer är avstängda för detta inlägg.