Vindsnurran monterad på nocken.

Vindsnurran monterad på nocken.

Som ni kanske sett så har vi under vintern haft en studiecirkel i att bygga ett litet vertikalaxlat vindkraftverk (om detta kan du läsa mer här). Under våren har detta monterats på ladugårdens gavel och provkörts mot en batteribank som monterats in i ett skåp strax bredvid gårdens gamla grävda brunn. Till denna brunn har vi nu installerat en pump som med energi från vindkraftverket ska pumpa vatten till trädgårdens odlingar i sommar!

Det kan tyckas att systemet är väl ambitiöst för en relativt enkel bevattning, men faktum är att dess huvudsakliga syfte är lära oss mer om vinkraftsteknik, batteri- och styrsystem, dvs. egenproducerad el! Det lilla vinkraftverket är en första prototyp av ett vertikalaxlat verk, men vi har som mål att designa och bygga ett med ungefär tio gånger så hög kapacitet, ca 2 kW. Detta tillsammans med lite solceller och ett smart batterisystem skulle utan problem kunna försörja ett mindre hushåll, helt frisåtende från elnätet.

Skåp med batterier och styrsystem.

Skåp med batterier och styrsystem.

Under testkörningen av vinkraftverket har vi lärt oss hur man med hjälp av en Arduino micro controller och sensorer för bl.a. ström, spänning samt rotations- och vindhastighet kan ta fram viktig data för turbinens och generatorns karaktäristik. Att kunna mäta verkliga resultat och jämföra med de beräkningar vi gjort under designprocessen är av största vikt när vi framöver vill skala upp vår modell och göra nödvändiga förändringar i designen. För den som vill veta mer om hur vi arbetat med micro controllers, simulering i MATLAB/Simulink och aerodynamiska beräkningar så är det bara att fråga på!

Ingen kommentar hittils

Tyvärr, kommentarer är avstängda för detta inlägg.