Om Frijord

Vi är en grupp från södra Värmland som sedan 2010 planerat en ekologisk gård där vi kan leva tillsammans och i största möjliga mån utnyttja lokala resurser för att producera nödvändig mat och energi. Under 2012 startades Frijord Ekonomisk Förening, som är tänkt att förvalta den fastighet och administrera den verksamhet vi medlemmar vill bedriva.

Frijord vill verka för en levande landsbyggd och skapa ett socialt och miljömässigt hållbart boende för sina medlemmar

Frijord vill verka för en levande landsbyggd och skapa ett socialt och miljömässigt hållbart boende för sina medlemmar

Föreningen Frijord vill skapa en stabil plattform som för dess medlemmar möjliggör ett miljömässigt och socialt hållbart leverne. Tillsammans vill vi inom föreningen utveckla kunskaper som är nödvändiga för en gradvis omställning till ett hållbart samhälle och har även som mål att inspirera och lära andra hur man kan leva på ett sätt som värnar om både natur och sociala band människor emellan.

Genom att i största möjliga mån medverka till att stärka inflytandet av den lokala ekonomin snarare än den globala vill vi skapa en levande landsbygd där gemenskap och lokal samverkan är central. Vi ser t.ex. fram emot att kunna distribuera ekologiskt lokalproducerade matvaror, möta våra medmänniskor i ett trevligt byggdecafé eller hjälpa grannen att såga timmer på det lokala sågverket. Vi vill även erbjuda vuxna och barn möjlighet att delta i t.ex. odlings- och hantverksarbete samt forum för teknisk innovation, vilket kan skapa en nyttig mötesplats oberoende av kultur och ålder. Vi har stor strävan att generera samt sprida kunskap som kan komma att bli allt mer värdefull i en framtid där minskad tillgång på fossila bränslen begränsar den globala handeln.

Vad händer idag?

Föreningen hyr för närvarande fastigheten Arvsbygården på Värmlandsnäs, strax söder om Säffle. För att verksamheten ska kunna utvecklas långsiktigt och skapa boendemöjligheter för föreningens alla medlemmar är vi dock i behov av att köpa en fastighet. Vi söker efter en plats där det finns goda möjligheter till odling och gärna fiske. Omgivningens natur behöver tillåta utvinning av förnyelsebar energi från antingen sol, vind eller vatten. Trakter med levande landsbygd och restaureringsbara kulturlandskap är extra intressanta.