Organisation

Frijord är en Ekonomisk förening med säte i Säffle Kommun, Värmlands län.

Föreningens verksamhetsbeskrivning lyder:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta mark och fastighet ämnat för ekologiskt och meningsfullt boende. Föreningen har också till ändamål att bedriva produktiv verksamhet såsom ekologisk odling, djurhållning, byggnation och skötsel av levande naturlandskap samt personlig fortbildning kopplat till ett hållbart levnadssätt med avseende på ekonomisk och miljömässig prestanda samt socialt välstånd. Försäljning och distribution av egenproducerade samt inköpta varor och tjänster är också en del av föreningens verksamhet.

Medlemmar deltar i verksamheten genom att främja utveckling och upprätthållande av ett hållbart levnadssätt för både medlemmar och externa intressenter.

Föreningen har två medlemsgrupper för att skilja på stödmedlemmar och ägandemedlemmar. Som stödmedlem betalar man en årlig medlemsavgift men går inte in med någon ekonomisk insats och får därmed inte något ägande av föreningens tillgångar. Stödmedlemmar kan bland annat vara med på föreningens gemensamma matinköp och delta i trevliga träffar eller skörda grönsaker på gården. Föreningens ägandemedlemmar är för närvarande:

Henrik, Sara, Lova, Johan, Noel, Viktor, Andreas, Ellinor, Edvin och Anton

Henrik, Sara, Lova, Johan, Noel, Viktor, Andreas, Ellinor, Edvin och Anton

Anton Westerberg (Ordförande)

Jordad dräng med brinnande intresse för hav, segling, marinarkeologi, lokalproducerad energi och lokal ekonomi. Gillar att återuppliva bortglömda kulturlandskap och odla grönsaker! Utbildad civilingenjör inom maskinteknik och arbetar på sjömätningsfartyg.

Sara Lindh (Kassör)

Miljöintresserad biolog med fokus på barn och natur. Engagerad i Naturskyddsföreningen i Säffle och arbetar som laborant.

Johan Lindh (Sekreterare)

Utvecklingsingenjör med ett stort intresse för miljö och teknik. Jobbar som projektledare på Azelio med att finna framtidens energilösningar inom Sterlingsegmentet.

Henrik Ahlgren

Politiskt engagerad i Miljöpartiet de gröna i Säffle och intresserad av innovativa odlingssätt och självhushållning. Ordförande för Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening och arbetar med integration.

Ellinor Rask

Äventyrslysten socionom som tycker om att gräva, röja och elda i trädgården. Önskar leva i social gemenskap nära djur och natur. Även intresserad av att bära barn, amning och ett nära föräldraskap i allmänhet.

Andreas Verner

Jordnära, för tillfället stadsbo med mycket varierande intressen. Jobbar som maskiningenjör och vill bo i ett community då relationer är det viktigaste vi har. Uppskattar de gemensamma arbetsdagarna väldigt mycket då det är oerhört tillfredställande att tillsammans skapa något!

Viktor Olsson

Bor i Göteborg, men drömmer om att få återgå till det sköna lantlivet. Arbetar för närvarande med förverkligandet av detta. Gillar bland annat kultur, diskussioner, självhushållning och frihet. Minimalist i hjärtat.

Föreningens medlemmar kan nås på fornamn@frijord.se